Hướng dẫn sử dụng KOSI K80HG Phiên bản không có GPS

<h1>Hướng dẫn sử dụng KOSI K80HG&nbsp;Phiên bản không có GPS</h1>
<h2><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">1.LẮP RÁP</span></span></b><b><span style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:130%">:</span></span></b></h2>
<ul>
<li><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Lắp đúng loại cánh A-B tương ứng với vị trí A-B trên thân máy.</span></span></li></ul>
<p><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Lắp đầy đủ bảo vệ cánh và càng đáp sẽ giúp giảm thiệt hại khi va chạm.</span></span></p>
<p><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">2. KHỞI ĐỘNG :</span></span></b></p>
<p style="margin-left:.75in"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">- </span></span></b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Lắp pin vào máy bay trước sau đó bật công tắc máy bay và bật công tắc điều khiển</span></span></p>
<p style="margin-left:.75in"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">- </span></span></b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Đặt máy bay nằm im trên mặt phẳng, kéo tay ga trái lên mức cao nhất và kéo xuống mức thấp nhất sau đó buông tay điều khiển. Sau khi đèn máy bay ngừng nháy thì máy bay đã nhận sóng với tay điều khiển. </span></span></p>
<p style="margin-left:.75in"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">-</span></span></b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%"> Kéo tay ga lên cao, cánh quạt sẽ bắt đầu quay và máy bay tăng độ cao. Buông tay ga, máy bay sẽ giữ nguyên độ cao. Kết hợp cần điều khiển bên phải để máy bay giữ thăng bằng.</span></span></p>
<p style="margin-left:.75in"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">-</span></span></b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%"> <b>Chú ý quan trọng : Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc ngắt ga khi va chạm, việc này sẽ giúp giảm 90% thiệt hại.</b></span></span></p>
<p style="margin-left:.75in"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">- </span></span></b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Sau nhiều lần va chạm, máy bay có thể bị mất thăng bằng khi cất cánh, chúng ta cần <b>reset mạch cân bằng</b>:</span></span></p>
<p style="margin-left: 0.75in; text-align: center;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%"><img data-thumb="original" original-height="201" original-width="327" src="//bizweb.dktcdn.net/100/040/530/files/1-2661feb4-9d53-42a3-a08d-edab74f94430.jpg?v=1500392066508" /></span></span></p>
<p style="margin-left:.75in"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Cách làm: Sau khi máy bay nhận sóng, đặt máy bay nằm im trên mặt phẳng, kéo cả 2 cần lái về góc dưới cùng bên phải (góc 5h) và giữ 3 giây rồi nhả ra, máy bay sẽ nhận diện lại mặt phẳng cân bằng mới báo hiệu bằng việc 4 đèn led nhấp nháy.</span></span></p>
<h2><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">3.SỬ DỤNG PIN ĐÚNG CÁCH:</span></span></b></h2>
<ul>
<li><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Không chơi cạn kiệt pin quá mức cho phép : Khi máy bay gần hết pin, 4 đèn led gầm máy sẽ nhấp nháy báo hiệu , nên dừng chơi và đợi pin bớt nóng sau đó tiến hành sạc.</span></span></li>
<li><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Rút pin ra khỏi máy bay và sạc trong thời gian không quá 3 tiếng, đèn sạc chuyển từ màu đỏ sang xanh báo hiệu pin đầy.</span></span></li>
<li><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Chú ý : Không chơi cạn pin và không sạc pin quá lâu sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin.</span></span></b></li>
<li><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Nếu pin để lâu không sử dụng nên sạc 50% pin để bảo quản.</span></span></b></li></ul>
<h2><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">4.Quay phim, chụp ảnh trên Camera 4k của KOSI K80HG:</span></span></b>&nbsp;</h2>
<ol style="list-style-type:upper-alpha">
<li><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">&nbsp; Sử dụng thẻ nhớ.</span></span></b></li></ol>
<ul>
<li><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">&nbsp;Cắm thẻ nhớ vào Camera KOSI 4K</span></span></li>
<li><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">&nbsp;Khởi động Camera KOSI 4K</span></span></li>
<li><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Chuyển chế độ cần sử dụng (Quay phim, chụp ảnh) cùng độ phân giải cần thiết trên Camera</span></span></li>
<li><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Khởi động và cất cánh máy bay KOSI K80HG</span></span></li>
<li><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Sử dụng điều khiển của camera KOSI 4K để quay phim, chụp ảnh</span></span></li></ul>
<ol start="2" style="list-style-type:upper-alpha">
<li><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Truyền trực tiếp về điện thoại</span></span></b></li></ol>
<ul>
<li style="margin-top:.25pt; margin-right:35.1pt; margin-bottom:.0001pt"><span style="tab-stops:55.05pt 55.1pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Cài đặt app <b>EZ ICAM </b>trên điện thoại (với Iphone tìm trên AppStore, với Android tìm trên Google Play).</span></span></span></li>
<li style="margin-top:.25pt; margin-right:35.1pt; margin-bottom:.0001pt"><span style="tab-stops:55.05pt 55.1pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Gắn Camera vào máy bay và bật nguồn</span></span></span></li>
<li style="margin-top:.25pt; margin-right:35.1pt; margin-bottom:.0001pt"><span style="tab-stops:55.05pt 55.1pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Chuyển camera sang chế độ chờ wifi</span></span></span></li>
<li style="margin-top:.25pt; margin-right:35.1pt; margin-bottom:.0001pt"><span style="tab-stops:55.05pt 55.1pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Quét wifi bằng điện thoại, tìm wifi có tên H3R-ICAM và kết nối</span></span></span></li>
<li style="margin-top:.25pt; margin-right:35.1pt; margin-bottom:.0001pt"><span style="tab-stops:55.05pt 55.1pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:130%">Bật phần mềm vừa cài đặt và kết nối vào Camera<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></span></span></span></li></ul>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;">&nbsp; Các chức năng trên tay điều khiển</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;"><img data-thumb="original" original-height="600" original-width="646" src="//bizweb.dktcdn.net/100/040/530/files/2-b115e7a2-0702-4242-a34a-f908f9e4d818.jpg?v=1500392132810" /></span></p>